Dostawy gotowe nagrobki

Nowe dostawy nagrobków

Mamy za sobą pierwsze dostawy gotowych nagrobków w 2022 roku. Kolejne dostawy odprawione i wkrótce będą u nas na placu.

Na “pierwszy ogień” poszły nagrobki z “Jilin White” (więcej o tym kamieniu pod tym linkiem) w wymiarach:

  • 190/ 90
  • 250/ 210

Odprawione i gotowe do transportu kontenery z “Oriona” i “Brązu królewskiego“. O aktualnych dostawach naszych Klientów będziemy informować wiadomościami SMS (wiadomość SMS będzie wysyłana nie częściej niż raz w tygodniu).
Zapraszamy do kontaktu!