Dostawa pomników 190/90

Dostępne są już u nas na placu pomniki typu WSTAWKA, znane także jako DESIGNY.

Wcześniej dostępne mieliśmy podobne wzory wykonane tylko z kamienia jasnego i z nieco inaczej zaprojektowaną tablicą.
Obecnie w sprzedaży posiadamy pomniki w tym wzorze:

  • 190 / 90 – jasny + black
  • 190 / 90 – czerwony + black